Veel zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie gedeeltelijk als alternatieve geneeswijze vanuit een aanvullend pakket. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of kijken op Zorgwijzer.

Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de gemeente, na een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of een andere behandelaar.

Muziektherapie als specialistische begeleiding en/of kortdurende behandeling kan vergoed worden vanuit PGB. Daarvoor is het handig als u een verwijzing van uw wijkteam of van uw huisarts heeft. Ook vanuit de PGB kan de behandeling vergoed worden.

Jeugdwet en WMO

Gelrepas:

Muziek Mobiel is ook te financieren vanuit het tegoed op de Gelrepas