Vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie gedeeltelijk als alternatieve geneeswijze vanuit een aanvullend pakket. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of kijken op Zorgwijzer.

Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de gemeente, na een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of een andere behandelaar. 

Vergoedingen

Individuele begeleiding kan vergoed worden vanuit het PGB.

Waar

Muziektherapie Deventer, Zutphen en omgeving Achterhoek

Muziek Mobiel komt bij jou aan huis, of bij de dagbesteding langs. Dit doe ik in omgeving Deventer, Zutphen, Apeldoorn en Achterhoek. 

Voor in huis: Het is prettig als er een ruimte is voor de muziektherapie, waar niet te veel afleiding is en geen/weinig in- en uitloop van andere mensen

Muziektherapie aan huis

Klachten:

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van maart 2022 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.