Muziektherapie wordt vaak ingezet bij mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB/EMG).

De muziektherapie wordt gericht op zintuigelijke prikkeling. Niet alleen door het luisteren van muziek, maar ook door het zien en voelen van het instrument. Hiervoor worden verschillende instrumenten gebruikt en wordt de deelnemer gestimuleerd om mee te doen, naar zijn of haar kunnen. Hierbij wordt geprobeerd beroep te doen op de eigen regie van de deelnemer, bijvoorbeeld door hem of haar te laten kiezen tussen instrumenten.

Voor de een kan het doel zijn om te ontspannen, voor de ander kan het een doel zijn om in beweging te komen, alertheid te vergroten, zich te kunnen uiten of de huidige staat van zijn in stand te houden.