Mensen zijn gewend om via woorden contact met elkaar te maken. Voor iemand met autisme is dit niet vanzelfsprekend. Muziek is een taal die mensen met autisme kan helpen om contact te maken, hun gevoelens te uiten en te verwerken.

In dit filmpje van Stichting Papageno  wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Muziek is gestructureerd en overzichtelijk en hierdoor erg duidelijk en voorspelbaar. Wellicht dat dit ook een van de redenen is dat mensen met autisme vaak grote muziekliefhebbers zijn. Door de liefde van muziek, is dit vaak ook een hele geschikte ingang om in contact te komen met elkaar. Met het grote voordeel, dat we hier daar niet per se verbaal over hoeven te communiceren.

Door samen muziek te maken, kan contact en interactie worden geoefend. Dit kan bijvoorbeeld door samen een lied te zingen of te spelen, maar ook door een ‘muzikaal gesprek’ te voeren. Door dit muzikaal te oefenen, kunnen nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en gebruikt worden in het alledaagse leven.

Meer informatie:

Er zijn veel verschillende vormen van autisme, en ik wil mensen met autisme ook niet over een kam scheren. Maar de ervaring spreekt dat veel mensen met autisme problemen rondom communicatie ervaren. Met muziek kan non-verbaal gecommuniceerd worden. Muzikale werkvormen maken het mogelijk om interactie te creëren en de communicatievaardigheden te verbeteren (van Rens, 2010). Zo wordt er bijvoorbeeld met een muzikaal dialoog gericht op het vraag en antwoord geven in een gesprek. Door deze interactie te oefenen tijdens de gestructureerde muziekoefening, kunnen de communicatievaardigheden in het dagelijks leven ook vooruitgaan (Adamek, Thaut & Furman, 1999).

Soms kunnen emoties een heel abstract begrip zijn voor mensen met autisme. Hoe merk je aan iemand of die boos, blij of verdrietig is? En hoe merk je dit bij jezelf? En wat doe je dan vervolgens? Doordat met muziek automatisch aanspraak wordt gedaan op emoties, kan met muziek worden geoefend met het herkennen van emoties, zie het kopje Muziek en emoties.

Adamek, M., Thaut, M., & Furman, A. (1999). Individuals with autism and autism spectrum disorders (ASD). In W. Davis, K. Gfeller, & M. Thaut, An introduction to music therapy. Silverspring: Amarican Muscia Therapy Association.

Poismans, K. (2010). Timing in muzikale interactie: De noodzaak van de ontwikkeling van een muziektherapeutische observatie-instrument. Tijdschrift voor Vaktherapie, 6(1), 45-51.

van Rens, H. (mei 2010). Muziek spreekt, taal zingt! Bevorderen van de totale communicatie bij kinderen met een autisme spectrum stoornis door middel van MuLo. Scriptie muziektherapie, HAN Nijmegen.